Jong Minder Jong zelfstandig

23 april 2015 - Heerhugowaard

Stichting Present Heerhugowaard Langedijk en de interne organisatie van Jong Minder Jong hebben samen besloten om het ontmoetingsevenement in de huidige vorm niet verder vorm te geven. Hiertoe is besloten omdat we hebben ondervonden dat de vraag vanuit het werkveld is veranderd, en hierdoor onvoldoende aansloot op het concept van Jong Minder Jong in de huidige vorm.

Jong Minder Jong bestond tot op heden uit het Old School Netwerk Café en de Theatershow Jong Minder Jong. Beide onderdelen waren gefocust op de doelen om jong en oud met elkaar te verbinden met het talent van beide doelgroepen als middel. 

Stichting Present Heerhugowaard Langedijk en de organisatie van Jong Minder Jong heeft in goed overleg besloten om Jong Minder Jong te verdelen in twee evenementen.

Het Old School Netwerk Café blijft een onderdeel van stichting Present Heerhugowaard Langedijk. De theatershow Jong Minder Jong gaat zelfstandig door.

Jong Minder Jong zal in de toekomst zelf als eigen partij verder gaan.